Aplikace

Pohony DKM lze nasadit do mnoha zařízení v průmyslovém i privátním segmentu.V následujících příkladech lze vidět různorodost aplikací a mnoho možností využití. Rádi Vám pomůžeme vybrat nejvhodnější pohon.
Dopravníky
- motory DKM + přímá, šneková převodovka DKM + řízení pohonů DKM
- minimální rozměry pohonu, vysoká účinnost,


Ventilátory
-  2 pólové motory DKM
- vysoká výstupní rychlost, odolné provedení z pohledu zatížení výstupní hřídele i teploty
Míchače
- motory DKM + přímá převodovka DKM + řízení pohonů DKM
- malé rozměry, vysoký záběrový moment

Brány
- motory s brzdou DKM + přímá, šneková převodovka DKM
- malé rozměry, možnost speciálních úprav převodovek
Kotle
- reverzační motory DKM + přímá převodovka DKM
- malé rozměry, vysoká odolnost

Turnikety
- stejnosměrné motory DKM + přímá, šneková převodovka DKM
- možno dovybavit pohon brzdou i enkodérem

Rekuperátory
- asynchronní motory DKM + přímá převodovka DKM
- minimální zvukový projev pohonu, energeticky nenáročné řešení

Reklamní tabule
- asynchronní, stejnosměrné motory DKM + přímá převodovka DKM
- malé rozměry, vysoké převodové poměry

Pohon automatických dveří
- stejnosměrné motory DKM + šneková převodovka DKM
- možno dovybavit pohon brzdou i enkodérem